MENU
Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden.

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle kampeerders en hun bezoekers, hierna te noemen 'gasten' van Camping Noorthey.
 • 2. De beheerder is Irène de Ruijter, zij kan als vervanger een familielid of derde inschakelen om de organisatie goed te laten verlopen.
 • 3. Van alle gasten en bezoekers wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden die op de website zijn vermeld en in het boek in de recreatieruimte.
 • 4. Gasten zijn welkom vanaf 13:00 uur. Gasten dienen op de dag van vertrek voor 12:00 uur de plek te hebben verlaten en in goede orde te hebben achtergelaten.
 • 5. De gasten dienen ervoor te waken dat zij en degenen die onder hun verantwoordelijkheid vallen geen overlast veroorzaken aan andere gasten. Daaronder wordt verstaan dat mensen geen ongeoorloofd gedrag vertonen zoals bijvoorbeeld: geluidhinder bij de sanitaire voorzieningen of  hard geluid van een televisie in de voortent voor 7:00 uur 's ochtends en na 22:00 uur 's avonds, maar ook geen rookoverlast door barbecue.
 • 6. Afval (huisvuil, lege flessen, plastic, papier en groenafval) dient in de daartoe bestemde containers geleegd te worden, deze zijn geplaatst in de milieustraat achter de sanitaire voorzieningen. Hier kan ook afvalwater en chemisch toilet in de stortplaats gestort worden.
 • 7. De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan, beschadiging van, en verlies en diefstal van eigendommen van gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gast.
 • 8. Alle risico’s met betrekking tot en als gevolg van het verblijf op Camping Noorthey komen geheel en uitsluitend voor rekening van de gast.
 • 9. Beschadiging of vermissing van roerende en/of onroerende goederen van de beheerder dienen bij constatering onmiddellijk door de gasten aan de beheerder te worden gemeld.
 • 10. De verblijfkosten op Camping Noorthey dienen uiterlijk een dag voor vertrek volledig te zijn betaald. De beheerder kan hier incidenteel in overleg van afwijken.
 • 11. In geval van geschillen is de administratie van Camping Noorthey leidend.
 • 12. De beheerder kan aan de gasten de toegang, al dan niet met onmiddellijke ingang, ontzeggen in geval van overtreding van deze algemene voorwaarden, zulks zonder nadere toelichting en restitutie van de reeds betaalde verblijfskosten.
 • 13. Op alle leveringen en diensten van Camping Noorthey zijn de SVR voorwaarden van toepassing, in zover deze niet strijdig zijn met de algemene voorwaarden van Camping Noorthey
 

RESERVERING, BEVESTIGING EN PRIVACYVERKLARING

 • 14. Na ontvangst van een reservering stuurt Camping Noorthey een bevestigingsmail waarin de reservering wordt aanvaard of niet.
 • 15. Camping Noorthey is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die U aan ons verstrekt heeft. Deze verantwoordelijkheid is weergegeven in de privacyverklaring die op onze website te lezen is. Wij zullen uw gegevens niet aan derden doorgeven zonder U daarvan op de hoogte te stellen.
 

Annuleringsvoorwaarden.

Indien zich onverhoopt omstandigheden voordoen die voor de gast reden zijn om een reservering te annuleren, dient de gast dit zo spoedig mogelijk aan de beheerder van Camping Noorthey te melden. Wij raden U ten zeerste aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten, zodat u bij ernstige ziektes of sterfgevallen in familiekring hier beroep op kunt doen. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
 
 • 16. Tot en met 30 nachten voor de geplande aankomstdag kan de reservering kosteloos worden geannuleerd.
 • 17. Bij annulering minder dan 30 nachten, tot uiterlijk 7 nachten voor de geplande aankomstdag wordt 25% van de totale kosten in rekening gebracht.
 • 18. Bij annulering minder dan 7 nachten voor de geplande aankomstdag wordt 40% van de totale kosten in rekening gebracht.
 • 19. Bij niet op komen dagen zonder annulering wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht.
 • 20. Bij vervroegd vertrek of latere aankomst wordt de gehele gereserveerde periode in rekening gebracht.
 
 
Leidschendam, januari 2022.